Afronding North Sea Energy Lab

Het MVI North Sea Energy Lab is als project eind 2018 afgerond. De stakeholders blijven elkaar nog volop ontmoeten op diverse plekken.
Als u betrokken bent bij een project op gebied van ‘blauwe innovatie’ op de Noordzee, dan kunt u deelnemen aan de Community of Practice (CoP) Noordzee 2030, begeleid door RVO.nl. Hierin werken partijen samen aan kennisdeling rondom de Noordzee. Meer informatie over de spin-off initiatieven van het North Sea Energy Lab: (1) Participatie Wind op Zee en (2) het project ‘Win-Wind: hoe maken we medegebruik van windmolenparken op zee haalbaar en winstgevend?’ Meer informatie over het MVI-Energie programma.

Deze website zal tot eind 2019 beschikbaar blijven.

Video: North Sea Energy Lab: het belang van een integrale ontwikkel aanpak op de Noordzee

Video: Social Labs - multi-stakeholder platforms voor complexe sociale uitdagingen

image

Verslag Blue Week workshop (29 mei 2018):

Op 29 mei j.l. vondt de afsluitende sessie van het North Sea Energy Lab plaats tijdens de Blue Week, met als focus ‘integrale Noordzee pilots’. Lees hier het verslag.

Presentatie Martine Verweij bij 'Oil & Gas reinvented’:

Presentatie Martine Verweij bij 'Oil & Gas reinvented’

Towards a synergetic way of developing the North Sea: social conditions for merging technical systems integration - a merging of minds and hearts towards a common future. Lees de presentatie.

Film over het North Sea Energy Lab

30 november 2017

De film geeft een kijkje in de keuken van het proces, de diverse betrokkenen, de spanningsvelden en de oplossingsrichtingen.

Bekijk de film hier:

image
image

Synthesedocument: Op weg naar een nieuwe ontwikkellogica op de Noordzee - wat staan ons nú te doen?

30 november 2017

We zijn trots en verheugd het document en de film te delen die de inzichten en lessen uit een.jaar MVI North Sea Energy Lab samenvatten.

Het document is zowel een naslagwerk voor deelnemers in het Lab als ook een tool om de volgende stap te informeren.

Lees & download het synthese document hier:
https://app.box.com/s/1ocoj1e0dx36dln649j0hbqkvpv9iatj

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

21 december 2017

Heeft u innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers? Doe dan mee met de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied.

In 2017 haalde Nederland nog geen 6 procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele energiebronnen. We willen wel duurzame energie maar zonder landschapspijn in onze leefomgeving. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Omdat we niet beschikken over een nog lege dertiende provincie, is het de kunst om bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter te benutten. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken?

Om antwoorden op deze vraag te vinden schrijft
Coöperatie NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd wordt om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers.

Voor wie?

Teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en anderen.

  • Sluiting registratie: 30 maart 2018 om 12:00 uur
  • Deadline inzendingen eerste ronde: 2 april 2018 om 12:00 uur

Meer informatie en aanmelden:

image
image

Ernst van Zuijlen: 'Windenergie op zee mogelijk aan eigen succes ten onder'

2 november 2017

Windenergie op zee dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Daarvoor waarschuwt Ernst van Zuijlen, directeur van het Utrechtse GROW, een consorti- um van ongeveer twintig bedrijven en kennisinstellingen in de offshorewind- sector.

Lees het complete artikel in het FD…

Burger moet worden betrokken bij wind-op-zeeprojecten

2 november 2017

AMSTERDAM (Energeia) - Dorpsmolens op zee, dat is wat de Vereniging Participatie Wind op Zee voor ogen heeft. Of in officiele termen: burgerparticipatie in windparken op zee. De vereniging, vooralsnog informeel opgericht, komt uit de koker van het MVI-lab Noordzee van de Topsector Energie, die de maatschappelijke kant van de energietransitie in het oog houdt. Initiatiefnemer en zelfstandig adviseur Frans van der Loo: "Wij willen zoveel mogelijk het licht op groen."

Lees meer op Energeia…

image
image

Jurgen van der Heijden: Wind op Zee voor iedereen

24 oktober 2017

"Het gebeurt toch wel", zei Derk Loorbach in een interview met Energie+ Magazine van juni 2017. Hij bedoelde de stap naar windparken op zee door energiecoöperaties in handen van burgers. Gaat hij al snel gelijk krijgen? Op 20 september 2017 vond informeel de oprichting plaats van de Vereniging Participatie Wind op Zee. Onder deze voorlopige naam gaat een vereniging van start, maar deze is er niet alleen voor burgers.

Lees het complete artikel op Energie+…

Verslag Lab conferentie 20 september

3 oktober 2017

Een duurzame ontwikkeling van de Noordzee vereist een nieuwe ontwikkellogica, die de primaire functies van de Noordzee – Energie (wind op zee), Eiwitten (visserij) en Ecologie (natuurversterking) met elkaar verenigt. Dat is nodig om de lichten op groen te houden voor het huidige succes en de opschaling van windenergie op zee. Dat is één van de conclusies van een jaar North Sea Energy Lab. Deze nieuwe ontwikkellogica valt te vergelijken met het programma Ruimte voor de Rivieren, waar ook een nieuwe benadering nodig was in beleid en uitvoering, om Nederlandse rivieren en hun omwonenden houdbaar te maken voor een veranderend klimaat. Zo’n nieuwe benadering behelst o.a. dat de ontwikkeling van wind op zee wordt gestuurd op meer dan kostenreductie alleen, maar bijv. ook op natuurversterking, maatschappelijke participatie en samenwerking met vissers.

De conferentie van het North Sea Energy Lab vond plaats op 20 september in het Zuiderstrandtheater. Hier werd de oogst gedeeld van een eerste jaar North Sea Energy Lab, en hebben drie parallelle groepen verder gewerkt aan de oplossingsrichtingen van de ‘innovatieniches’ die komende periode verder zullen werken.

Lees hier het complete verslag

Oproep: werk mee aan oplossingsrichtingen

Het Lab blijft komende periode verder werken aan de oplossingsrichtingen in drie niches: (1) Visserij en Wind op Zee, (2) Natuurversterking en Wind op Zee, en (3) Participatie in Wind op Zee.

Elk van deze innovatieniches heeft één of meerdere trekkers, die u van harte uitnodigen om betrokken te zijn bij verdere uitwerking en uitvoering van opschaalbare pilots. Neem contact op met Christopher Baan als u interesse heeft om bij te dragen aan één of meerdere niches/ groepen. Dat kan zijn met expertise, netwerk, (financiële) middelen, materieel, etc.

image
image

MVI North Sea Energy Lab dient zienswijze in voor tendercriteria wind op zee

30 september 2017

Een aantal betrokken partijen binnen het MVI North Sea Energy Lab hebben input gegeven voor het verbreden van de criteria voor beoordeling van windpark consortia. Het gaat over het windparkgebied Hollandse Kust-Zuid (I en II), waarvoor in oktober 2017 de tender wordt opengesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De partijen die de zienswijze hebben ingediend pleiten voor aandacht voor aspecten van natuurherstel en –versterking in wind op zee, middels onderzoek en monitoring, en voor het stimuleren van (financiële) participatie in wind op zee door burgers en bedrijven.

Lees hier de complete zienswijze

Illustraties North Sea Energy Lab

20 september 2017

Met hulp van een professioneel tekenaar heeft het Lab een aantal visuals gemaakt die de knopen (lastige dilemma’s) laten zien, die we in het Lab hebben ontdekt, en portretten van de belangrijkste stakeholders en hun relatie met de Noordzee.

De illustraties zijn vrij te gebruiken en distribueren, graag met naamsvermelding van het MVI North Sea Energy Lab en illustrator Anabella Meijer.

Download hier de illustraties die voor het NSE Lab gemaakt zijn

image
image

Film: een nieuwe ontwikkellogica voor de Noordzee

20 september 2017

film door Strengstories (Annemiek Streng) i.s.m. We Love Earth (Maria Kolossa)

Lab sessie 4: samen bouwen aan prototypes

29 juni 2017

Op 29 juni kwamen zo’n 30 betrokkenen in het Lab bijeen om te bouwen aan prototypes van oplossingsrichtingen. Lees hier te verslag

en bekijk de film over het North Sea Energy Lab:

image
image

Parallelle processen: Vervolg Routekaart Wind op Zee 2030 en IDON Dialoogsessies

8 mei 2017

Meerdere beleidsprocessen lopen momenteel rondom wind op zee. Naast het North Sea Energy Lab is er de bijvoorbeeld het proces rondom de Routekaart Wind op Zee 2030

en Dialoogsessies georganiseerd door het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON): Het North Sea Energy Lab werkt in nauwe afstemming samen met deze trajecten.

Publicatie in Water Governance

2 mei 2017

Wat is in de kern de maatschappelijke opgave van de Noordzee als duurzame energiebron? Artikel door Christopher Baan en Martine Verweij in Water Governance , nr. 1 2017 zie ook

image
image

Onder de Oppervlakte'- korte film over eco-centrisch perspectief

april 2017

Maria Kolossa maakte in opdracht van het North Sea Energy Lab deze korte film over de waarde en de toepassing van een ecocentrisch perspectief (het ecosysteem dat centraal staat) in de transitie naar een Noordzee als duurzame energiebron. Dit is een van de drie perspectieven is waarmee wordt gewerkt in het MVI North Sea Energy Lab. Het ecocentrisch perspectief, co-eigenaarschap, en co-governance zijn 3 ontwerpcriteria in het Lab voor maatschappelijke innovaties in de transitie van de Noordzee tot duurzame energiebron. Bekijk de film

Lab sessie 3: Co-Sensing

18 april 2017 | REM Eiland, Amsterdam

Op 13 april j.l. nam de 3e lab sessie van het North Sea Energy Lab plaats, op het REM Eiland in Amsterdam. Gedurende deze dag zijn 50 genodigden en stakeholders met elkaar in gesprek gegaan, hebben de huidige spanningen op de Noordzee verkend en contouren geschetst van een ideaalbeeld van de Noordzee als duurzame energiebron. Lees het complete verslag, inclusief foto’s, video’s en slides hier:

image
image

Noordzeewind: maatschappelijk lnnoveren

24 Februari 2017

Wat is er nodig om de samenleving straks ‘trots’ te laten zijn op Noordzee-windenergie? Artikel door Frans van der Loo in Windnieuws , Nr 1 2017.

Lab Sessie 2: Visies delen

25 november 2016 | Molen de Ster, Utrecht

Doel was om een drietal visies een podium te geven en deze in het lab, met elkaar op een dieper niveau te doorgronden. Welke onderliggende condities zijn van belang voor de realisatie van deze visies,als het gaat om ecosysteem behoud en herstel, financien, verdeling van kosten en baten, supply chain efficiency, human capital, governance en ownership? Wat voor leiderschap vraagt dit van ons? Verslag van de sessie:

image
image

Lab Sessie 1: Kick-Off

13 oktober 2016 | Metaalkathedraal, De Meern

Doel was het Lab officieel te starten met een brede groep stakeholders, en de belangrijkste vraagstukken, stakeholders, ontwikkelingen en initiatieven rond de Noordzee als duurzame energiebron in beeld te brengen. Verslag van de sessie:

Schrijf je in voor onze nieuwsmail

* indicates required