Synthesedocument: Op weg naar een nieuwe ontwikkellogica op de Noordzee - wat staat ons nú te doen?

Voorlopige resultaten van een jaar North Sea Energy Lab.

Lees & download het synthese document hier:

https://app.box.com/s/1ocoj1e0dx36dln649j0hbqkvpv9iatj

MVI North Sea Energy Lab

Het MVI North Sea Energy Lab (NSE-Lab) is het eerste operationele Lab binnen het MVI-programma. Het is een maatschappelijk innovatieplatform dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden verbindt. Het Lab stimuleert en ondersteunt bij maatschappelijke innovaties die nodig zijn om de Noordzee als duurzame energiebron optimaal te ontwikkelen.

Maatschappelijke innovatie

De focus van het NSE-Lab ligt op de maatschappelijke innovaties die bijdragen aan het succes van de ontwikkeling van de Noordzee als duurzame energiebron. De uitdaging is om zowel de Noordzee als duurzame energiebron succesvol te ontwikkelen als het ecosysteem ervan te versterken. Daarnaast is het doel dat de innovaties maatschappelijk inspireren en breed worden gedragen door zowel betrokken partijen als de samenleving als geheel.

Politieke opgave

In het Energieakkoord van 2013 hebben 40 maatschappelijke partijen samen met de overheid besloten de Noordzee te benutten voor duurzame energieproductie, met name in de vorm van windenergie op zee. Zowel bij de Nederlandse overheid als bij de Europese Unie groeit het besef dat grootschalige energieproductie op de Noordzee een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Europese klimaatambitie: 80-95 procent reductie van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990.

MVI Energie Programma

Het North Sea Energy Lab is onderdeel van het MVI Energie-programma van de Topsector Energie. Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI Energie) heeft als doel het welslagen van energie-innovaties te vergroten door aandacht te geven aan de maatschappelijke innovaties die hiervoor nodig zijn.

Lees meer over het Lab…

image