image

MVI Energie Programma

Om de energietransitie te realiseren is innovatie nodig die verder gaat dan de traditionele grenzen, wetten, markten en technologie. De veranderingen in de samenleving zullen ingrijpend zijn. De Topsector Energie is zich hiervan bewust en heeft daarom het Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie)-programma ingericht. Met dit programma wil de topsector het welslagen van energie-innovaties vergroten door aandacht te geven aan de maatschappelijke innovaties die hiervoor nodig zijn. Social Labs zijn een van de vier instrumenten in het programma die de topsector hiervoor inzet.

Social Labs

Het Social Lab-proces is een beproefde methodiek om complexe maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk te onderzoeken en tot vernieuwende oplossingen te komen. Het Lab is een stakeholderplatform waar partijen samenwerken aan een complex innovatieproces. Het biedt zowel ruimte voor reflectie als experimenten en is vooral een plek om (gezamenlijke) wegen te verkennen die minder voor de hand liggen.

Persoonlijk leiderschap

De manier van werken van een Social Lab is anders dan lineair (planmatig) werken waarbij de oplossing van tevoren vast ligt. Het Lab vraagt om persoonlijk leiderschap en de moed om bestaande overtuigingen te onderzoeken en écht open te staan voor wat we nog niet weten. Einstein zei immers al: “The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking that created them". Lees meer

image

North Sea Energy Lab

Het North Sea Energy Lab is het eerste operationele Lab. Lees meer over North Sea Energy Lab northseaenergy

Meer informatie

MVI Energie programma